JavaScript must be enabled! Mondorama | Kontakt
ID podaci:
Poreski broj: 101532109 Matični broj: 7929552
Licenca: OTP285/2020, kategorija A25 od 05.02.2020
Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0110/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000016080, datum izdavanja garancije 10.01.2020. godine, koja važi od 01.01.2020. do 01.10.2020. akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje.
Žiro računi za uplate u RSD:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-4020310000058-19 Raiffeisen Banka 325-9500900023323-65 Vojvođanska banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA 59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA
Opšti uslovi putovanja:
Opšte uslove putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš možete pogledati ovde.